seraphin.hu/btk

Kora újkori egyetemes történet

Feladatok

12. december 5. Félvézárás. A szemináriumi dolgozatok e-mailen való elküldésének legeslegvégső határideje december 9.

11. november 28. Olvasni: SEBASTIAN MUNSTER - JACOBUS GASTALDUS: A Briefe Description of Moscouia. 201-211. A szemináriumi dolgozatok e-mailen való elküldésének legeslegvégső határideje december 9.

10. november 21. Olvasni: egy választott fejezetet (Az inkvizició / A boszorkányüldözés / Giordano Bruno / Galileo Galiei) az alábbi könyvből: Hesemann: Sötét alakok. Bp., 2009. és/vagy Sevillia, Jean: Történelmileg inkorrekt. Bp., 2013. 73-96.

9. november 14. Olvasni: Két forrás a lengyel kora újkorból.Az angol nyelvű forrásokat olvassák el, értelmezzék alaposan és készítsenek mindkettőről magyar nyelvű tartalmi összefoglalót!

8. november 7. Olvasni: Hermán: A lengyel egyház és társadalom a 16. század első felében.

7. október 24. Olvasni: Stuart (VI.) I. Jakab, skót király A Szabad Monarchiák Igaz Törvénye, avagy kölcsönös és viszonyos kötelesség egy szabad király és természetes alattvalói között .

6. október 17. Olvasni: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 57, 76, 85, 93, 230, 303, 372-376.

5. október 10. Olvasni: Lázár Balázs: A harmincéves háború (1618-1648), in: Poór János (szerk.): A kora újkor története. 28-45, és Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 64-66, 67-71, 367-368.

4. október 3. Olvasni: B. Szabó János: A FÉLREÉRTETT „HADÜGYI FORRADALOM” Egy hadtörténeti eredetű globális világmagyarázat terjedésének dinamikája. SZÁZADOK 2018 5. (Az ADT.ARCANUM és az ACADEMIA.EDU adatbázisokban hozzáférhető)

3. szeptember 26. Olvasni: V. Károly politikai végrendelete fia, Fülöp számára. In: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 34-39

2. szeptember 19 Olvasni: Hamm, Berndt: A reformáció hajtóerői

1. szeptember 12. Bevezető óra. Alapfogalmak

2022. szeptember

[vissza]

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei a szemináriumon:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása
  5. a félévi két ZH eredményes teljesítése

2018. szeptember

[vissza]