seraphin.hu/btk

Kora újkori egyetemes történet

Feladatok

12. december 7 Félvézárás. A szemináriumi dolgozatok e-mailen való elküldésének legeslegvégső határideje december 7.

11. november 30. Olvasni: egy választott fejezetet (Az inkvizició / A boszorkányüldözés / Giordano Bruno / Galileo Galiei) az alábbi könyvből: Hesemann: Sötét alakok. Bp., 2009. és/vagy Sevillia, Jean: Történelmileg inkorrekt. Bp., 2013. 73-96. A szemináriumi dolgozatok e-mailen való elküldésének legeslegvégső határideje december 7.

10. november 23. Olvasni: Bangert, William V.: A jezsuiták története (2002) 89-119

9. november 16. Olvasni: Nagy Gábor: Vikingek, Weibullok, Werbőczyk. 1-12 pdf-oldal (de nem tilos a többit sem)

8. november 9. Feladat a szünetre: az eddig olvasott forrásszemelvények átismétlését követően írásban válaszoljon a következő kérdésekre!

7. október 19. Olvasni:Stuart (VI.) I. Jakab, skót király A Szabad Monarchiák Igaz Törvénye, avagy kölcsönös és viszonyos kötelesség egy szabad király és természetes alattvalói között .

6. október 12. Olvasni: Hermán: A lengyel egyház és társadalom a 16. század első felében.

5. október 5. Olvasni: Lázár Balázs: A harmincéves háború (1618-1648), in: Poór János (szerk.): A kora újkor története. 28-45.

4. szeptember 28. Olvasni: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 28-31; 264-265, 276-280.

3. szeptember 21. Olvasni: V. Károly politikai végrendelete fia, Fülöp számára. In: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 34-39

2. szeptember 14 Olvasni: Hamm, Berndt: A reformáció hajtóerői

1. szeptember 7. Bevezető óra. Alapfogalmak

2020. szeptember

[vissza]

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei a szemináriumon:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása
  5. a félévi két ZH eredményes teljesítése

2018. szeptember

[vissza]