seraphin.hu/btk

Koraújkori Magyarország

Feladatok

11. december 7. Művelődéstörténeti vázlat, összefoglalás.

10. november 30. Berendezkedési tervek, társadalomtörténeti vázlat.

9. november 23. Az ország felszabadítása a török iga alól

8. november 16. A vasvári béke és ami utána jött.

7. november 9. Pázmány és Bethlen.

6. október 26. Hosszú török háború.

5. október 19. I. Miksa, I. Rudolf első fele.

4. október 5. I. Ferdinánd bel- és külügyek, Erdély.

3. szeptember 28. I. Ferdinánd, polgárháború a királyságban.

2. szeptember 21. Jagelló-kor.

1. szeptember 14. Bevezető előadás.

2022. szeptember

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az előadás során szó lesz a kora újkori magyarországi történetírás fogalmáról, a XVIII. sz. elejéig tartó időszak legfontosabb elbeszélő és egyéb forrásairól. A hallgatók betekintést nyernek a korszak történetének föbb problémáiba. Megismerkednek a jelentősebb szakirodalmi munkákkal, kézikönyvekkel. Az előadások során a korszak magyarországi politika-, társadalom- és művelődéstörténetének egyes elemeit közép-európai összefüggésrendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg behatóan.

2021. szeptember

[vissza]