seraphin.hu/btk

Koraújkori Magyarország

Feladatok

12. december 7 Félvézárás. A szemináriumi dolgozatok e-mailen való elküldésének legeslegvégső határideje december 7.

11. november 30. Apor Péter: Metamorphosis Transilvaniae (több kiadás) című művéből a XIII. fejezettől a mű végéig A szemináriumi dolgozatok e-mailen való elküldésének legvégső határideje december 7.

10. november 23. olvasni: Cserei Mihály: Erdély históriája, 1661-1711. Bp., 1983. 185-202, 244-250. vagy (régebbi kiadás): 155-179, 222-228 oldalak.

9. november 16-ra olvasni: I. Lipót császár jellemzése 86-87. Történeti forrásgyűjtemény, 38-39 oldalak. Gondolkodjanak el rajta, hogy szégyenletes-e valóban a vasvári béke!

8. november 9-re olvasni: Történeti forrásgyűjtemény, 23-38 oldalak.

7. október 19. Pálffy Géza: A hosszú 17. század új megvilágításban – a kiegyezések és kompromisszumok évszázada?

6. október 12. olvasni: Szamosközy István: Erdély története c. könyvből, 259-270; 291; 307; 329; 343-46; 374; 428 oldalakat, vagy tetszés szerinti másik 20 oldalt; Történeti forrásgyűjtemény, 8-23 oldalak.

5. október 5. olvasni: Fodor Pál: Egy nagy háború előjátéka; Illésházy István följegyzése, részletek.

4. szeptember 28.olvasni: Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról c. művéből legalább 1 'könyv' (főfejezet) és Schwendi Lázár tervezete.

3. szeptember 21. olvasni: Brodarics I.: Igaz leírás.

2. szeptember 14. Mohács előzményei. Olvasni: Kubinyi András: A Jagelló-kori Magyarország történetének vázlata. Századok (1994) 288-318.; Kápolnai P. István: I. Miksa császárnak Bécs és Székesfehérvár elfoglalására vonatkozó 1490-ik évi feljegyzései. Századok (1885) 156-164.

1. szeptember 7. Bevezető óra. A kor történetírása.

2020. szeptember

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

A szeminárium során szó lesz a kora újkori magyarországi történetírás fogalmáról, a XVIII. sz. elejéig tartó időszak legfontosabb elbeszélő és egyéb forrásairól. A hallgatók betekintést nyernek a korszak történetének föbb problémáiba. Megismerkednek a jelentősebb szakirodalmi munkákkal, kézikönyvekkel. A történeti forrásmunkák olvasása és értelmezése során a korszak magyarországi politika-, társadalom- és művelődéstörténetének egyes elemeit közép-európai összefüggésrendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg behatóan.

2013. szeptember

[vissza]