seraphin.hu/btk

Koraújkori Magyarország

Feladatok

12. december 13. Művelődéstörténeti vázlat, összefoglalás

11. december 6. Berendezkedési tervek, társadalomtörténeti vázlat

10. november 29. Az ország felszabadítása a török iga alól

9. november 22.A vasvári béke és ami utána jött

8. november 15.Pázmány és Bethlen

7. november 8.Hosszú török háború

6. október 18.I. Miksa, I. Rudolf első fele.

5. október 11. elmaradt

4. október 4. I. Ferdinánd bel- és külügyek, Erdély.

3. szeptember 27. I. Ferdinánd, polgárháború a királyságban.

2. szeptember 20. Jagelló-kor.

1. szeptember 13. Bevezető előadás.

2021. szeptember

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az előadás során szó lesz a kora újkori magyarországi történetírás fogalmáról, a XVIII. sz. elejéig tartó időszak legfontosabb elbeszélő és egyéb forrásairól. A hallgatók betekintést nyernek a korszak történetének föbb problémáiba. Megismerkednek a jelentősebb szakirodalmi munkákkal, kézikönyvekkel. Az előadások során a korszak magyarországi politika-, társadalom- és művelődéstörténetének egyes elemeit közép-európai összefüggésrendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg behatóan.

2021. szeptember

[vissza]