seraphin.hu/btk

Koraújkori Magyarország

Feladatok

4. szeptember 28.olvasni: Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról c. művéből legalább 1 'könyv' (főfejezet) és Schwendi Lázár tervezete.

3. szeptember 21. olvasni: Brodarics I.: Igaz leírás.

2. szeptember 14. Mohács előzményei. Olvasni: Kubinyi András: A Jagelló-kori Magyarország történetének vázlata. Századok (1994) 288-318.; Kápolnai P. István: I. Miksa császárnak Bécs és Székesfehérvár elfoglalására vonatkozó 1490-ik évi feljegyzései. Századok (1885) 156-164.

1. szeptember 7. Bevezető óra. A kor történetírása.

2020. szeptember

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

A szeminárium során szó lesz a kora újkori magyarországi történetírás fogalmáról, a XVIII. sz. elejéig tartó időszak legfontosabb elbeszélő és egyéb forrásairól. A hallgatók betekintést nyernek a korszak történetének föbb problémáiba. Megismerkednek a jelentősebb szakirodalmi munkákkal, kézikönyvekkel. A történeti forrásmunkák olvasása és értelmezése során a korszak magyarországi politika-, társadalom- és művelődéstörténetének egyes elemeit közép-európai összefüggésrendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg behatóan.

2013. szeptember

[vissza]