seraphin.hu/btk

Intézménytörténet

Tematika

10. november 19. A Habsburg Monarchia igazgatása a XVIII. században

9. november 12. Berendezkedési tervek Vázlat

8. november 5. A vármegye. Vázlat

6. október 15. Az országgyűlés. Jogforrások, bíráskodás. Vázlat

5. október 8. A török igazgatás a Hódoltságban. Vázlat

4. október 1. A török elleni védelmi rendszer. Az Erdélyi Fejedelemség intézményrendszere. Vázlat; Erdély igazgatása

2. szeptember 24. A nádor. A kamarai adóztatás. Vázlat; zsoldszükséglet

1. szeptember 17. Bevezető óra. A legfontosabb méltóságviselők a késő középkori Magyar Királyságban; A Magyar Királyság államszerkezete a XV. sz. végén. , A kora újkori Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság intézményrendszere.Vázlat 1.

2020. szeptember

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

A tantárgy célja, hogy a hallgatók 1526-tól 1848-ig, az önálló középkori Magyar Királyság három részre szakadásától a Habsburg Monarchiába integrálódó kora modern állam felépítését, törvényhozó, végrehajtó és jogszolgáltató szerveit, valamint a középszintű és alapfokú igazgatási egységek működését megismerjék. Alapvető fogalmak: a rendi monarchia, a központi királyi hatalom és a rendek egyensúlya, illetve küzdelmei, a törvényhozó hatalom (országgyűlés) és a törvényhozás mikéntje, a magyar történelmi alkotmány. A felső-, középső- és alsó szintű végrehajtó hatalom, vagyis a központi-birodalmi, a magyar királyi és a fejedelmi kormányszervek, valamint a megye, a szabad királyi és bányavárosok, a kiváltságolt kerületek, a határőrvidékek, a mezővárosok és falvak önkormányzata hogyan működött a Habsburg-kormányzat és a török uralom és az önálló Erdélyi fejedelemség alatt, majd a XVIII. században.

2013. szeptember

[vissza]