seraphin.hu/btk

Kora újkori paleográfia

Feladatok

13. december 9.Félévzárás

12. december 2. újkori rovásírás

11. november 25. német kézirat

10. november 18. XVIII. sz. latin kézirat

9. november 11. XVI. sz. latin kézirat

8. november 4.Hadiszabályzat

7. október 21. Moldvai kézirat

6. október 7. XVII. századi magyar kézirat.

4. szeptember 30. XVI. századi magyar kézirat, helynevek, számok.

3. szeptember 23. Datálási gyakorlat. XVI. századi magyar kézirat.

2. szeptember 16. Bevezető óra. Rövidítési gyakorlat. XVI. századi magyar kézirat.

1. szeptember 9. Bevezető óra.

2020. szeptember

[vissza]

Tantárgyleírás

Az óra célja, hogy bevezesse a hallgatókat a kora újkor írott forrásainak ismeretébe. A hallgatók az órák során megismerik az egyes korszakok írásmódját, és a leggyakrabban használt rövidítéseket, elsajátítják azok feloldását. A főként magyar nyelvű forrásokban gyakran előforduló latin szavak és kifejezések, illetve a néhány vizsgált latin nyelvű dokumentum révén a koraújkori latin nyelv főbb jellegzetességeivel is megismerkednek.
Feladata továbbá az órának, hogy a forráskritika szükségességére és módszereire rávezessen, felvilágosítást adjon a forrásőrző helyekről és a bennük tárolt források és irodalom használatának módjáról. A szeminárium fő célja az önálló tudományos tevékenységre való ösztönzés és felkészítés.

2007. szeptember

[vissza]