seraphin.hu/btk

Kora újkori paleográfia

Feladatok

Feladat az utoló órára: forráskiadás ismertető, rezenció készítése 3-4 oldal terjedelemben szabadon választott forráskiadásról

12. december 6. Félévzárás, tartalék.

11. november 29. újkori magyar rovásírás

10. november 22. A XVIII. századi latin kézirat utolsó bekezdésének átírása. Német kézirat

9. november 15. Feladat: az órán nem olvasott fenyegető levél átírása. XVIII. sz. latin kézirat

8. november 8.Pestises kézirat folytatás, fenyegető levelek

7. október 25.XVII. századi magyar kézirat, Moldvai levél vége, pestises kézirat

6. október 18.XVII. századi magyar kézirat, moldvai levél

5. október 11. XVII. századi magyar kézirat. Hadiszabályzat.

4. október 4. XVI. századi magyar, latin kézirat, helynevek, számok.

3. szeptember 27. Rövidítési gyakorlat. XVI. századi magyar kézirat folytatás.

2. szeptember 20. XVI. századi magyar kézirat.

1. szeptember 13. Bevezető óra.

2023. szeptember

[vissza]

Tantárgyleírás

Az óra célja, hogy bevezesse a hallgatókat a kora újkor írott forrásainak ismeretébe. A hallgatók az órák során megismerik az egyes korszakok írásmódját, és a leggyakrabban használt rövidítéseket, elsajátítják azok feloldását. A főként magyar nyelvű forrásokban gyakran előforduló latin szavak és kifejezések, illetve a néhány vizsgált latin nyelvű dokumentum révén a koraújkori latin nyelv főbb jellegzetességeivel is megismerkednek.
Feladata továbbá az órának, hogy a forráskritika szükségességére és módszereire rávezessen, felvilágosítást adjon a forrásőrző helyekről és a bennük tárolt források és irodalom használatának módjáról. A szeminárium fő célja az önálló tudományos tevékenységre való ösztönzés és felkészítés.

2007. szeptember

[vissza]