seraphin.hu/btk

Kora újkori paleográfia

Feladatok

12. december 13.félévzárás

11. december 6. újkori rovásírás

10. november 29. német kézirat

9. november 22. XVIII. sz. latin kézirat

8. november 15. XVI. sz. latin kézirat

7. november 8.Hadiszabályzat

6. október 18. moldvai kézirat

5. október 11. XVII. századi magyar kézirat.

4. október 4. XVI. századi magyar kézirat, helynevek, számok.

3. szeptember 27. Datálási gyakorlat. XVI. századi magyar kézirat.

2. szeptember 20. Rövidítési gyakorlat. XVI. századi magyar kézirat.

1. szeptember 13. Bevezető óra.

2021. szeptember

[vissza]

Tantárgyleírás

Az óra célja, hogy bevezesse a hallgatókat a kora újkor írott forrásainak ismeretébe. A hallgatók az órák során megismerik az egyes korszakok írásmódját, és a leggyakrabban használt rövidítéseket, elsajátítják azok feloldását. A főként magyar nyelvű forrásokban gyakran előforduló latin szavak és kifejezések, illetve a néhány vizsgált latin nyelvű dokumentum révén a koraújkori latin nyelv főbb jellegzetességeivel is megismerkednek.
Feladata továbbá az órának, hogy a forráskritika szükségességére és módszereire rávezessen, felvilágosítást adjon a forrásőrző helyekről és a bennük tárolt források és irodalom használatának módjáról. A szeminárium fő célja az önálló tudományos tevékenységre való ösztönzés és felkészítés.

2007. szeptember

[vissza]