seraphin.hu/btk

Koraújkori Magyarország

Órai anyagok

2. október 17. Kiselőadások, XVII. századi történeti mozaikok

1. szeptember 12. Fogalmi keretek, historiográfiai háttér, XVI. századi történeti mozaikok

  1. Tematika, feladatok.
  2. Olvasnivaló a kérdésekhez.
  3. Történeti forrásgyűjtemény
  4. Orwell javaslatai a dolgozat megfogalmazásához.
  5. A szemináriumi dolgozatok alapvető alaki és tartalmi követelményei

 

2020. szeptember

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

A szeminárium során szó lesz a kora újkori magyarországi történetírás fogalmáról, a XVIII. sz. elejéig tartó időszak legfontosabb elbeszélő és egyéb forrásairól. A hallgatók betekintést nyernek a korszak történetének föbb problémáiba. Megismerkednek a jelentősebb szakirodalmi munkákkal, kézikönyvekkel. A történeti forrásmunkák olvasása és értelmezése során a korszak magyarországi politika-, társadalom- és művelődéstörténetének egyes elemeit közép-európai összefüggésrendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg behatóan.

2013. szeptember

[vissza]