seraphin.hu/btk

Koraújkori Magyarország

Órai anyagok

4. november 12. GYAKORLAT

3. október 15. XVII. századi történeti mozaikok

2. október 1. GYAKORLAT

1. szeptember 17. Fogalmi keretek, historiográfiai háttér, XVI. századi történeti mozaikok

  1. Tematika, irodalomjegyzék az előadáshoz.
  2. Tematika, irodalomjegyzék a gyakorlathoz.
  3. Olvasnivaló a kérdésekhez.
  4. Történeti forrásgyűjtemény
  5. Magyar történeti térképek
  6. Etnikai térkép, XV. század
  7. Digitális Legendárium

 

2021. szeptember

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

A szeminárium során szó lesz a kora újkori magyarországi történetírás fogalmáról, a XVIII. sz. elejéig tartó időszak legfontosabb elbeszélő és egyéb forrásairól. A hallgatók betekintést nyernek a korszak történetének föbb problémáiba. Megismerkednek a jelentősebb szakirodalmi munkákkal, kézikönyvekkel. A történeti forrásmunkák olvasása és értelmezése során a korszak magyarországi politika-, társadalom- és művelődéstörténetének egyes elemeit közép-európai összefüggésrendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg behatóan.

2013. szeptember

[vissza]