Történettudomány és informatika

 

Feladatok

Órai anyagok

Ajánlott irodalom

Tantárgyleírás

 

Feladatok - Tematika

10. május 7. Honlapszerkesztés alapjai. HTML és CSS., notepad++;

Tantárgyi jegyzet ;

Mintaszöveg honlapismertetéshez

9. április 30 SCRIBUS folytatás, családfakezelő alkalmazások: MyHeritage, Ahnenblatt, Gramps

8. április 23 Online óra. Kiadványszerkesztő, tördelőprogramok: LyX, SCRIBUS 1.5.2 (telepítése), Emlékeztető, Feladat: két oldal tördelése az útmutató alapján.

7. április 16 Online óra. Inkscape 2. Feladat szorgalmi időszak végéig: Térképkészítés az útmutató alapján, saját címer elkészítése a wikipediáról letöltött tetszőleges svg címerek kombinálásával.

6. április 2 Online óra. Openshot és Inkscape Emlékeztető 1.

5. március 26. Online óra. Gimp. Emlékeztető

4. március 5. Digitális kép bevezetés, IrfanView, Jegyzet 4.2; feladat: a letölthető képek közül a kéziratok olvashatóságának javítása az órán mutatott módon. minta képek

3. február 28. Zotero emlékeztető, Zotero, magyar stílusfájlok zoterohoz, videó útmutató a zotero word beépülő pótlásához.

2. február 21. Jegyzet 1 Google speciális keresési lehetőségek.

1. február 13. Bevezető óra.
1. Töltse ki az alábbi link alatt lévő kérdőívet!
Kérdőív - adatok

Útmutató a távoktatáshoz használt alkalmazáshoz

2020. február

[vissza]

Tantárgyleírás

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a világháló és az informatika által kínált azon lehetőségekkel, amelyek a XXI. sz. eleji leendő történészek, történelmet oktató tanárok számára hasznosak, illetve nélkülözhetetlenek lehetnek.

A szűkre szabott elméleti ismeretek mellett a fő hangsúlyt a gyakorlati készségek fejlesztésére helyezzük. Az órák során a hallgatók betekintést nyernek a weblap készítés rejtelmeibe, megismerik és begyakorolják a világhálón és a belső hálózaton elérhető könyvtári katalógusok, adatbázisok, digitális könyvtárak és folyóirattárak használatát, illetve a hatékony keresési stratégiákat sajátíthatnak el. A foglalkozások részét képezi az elektronikus könyvészeti ismeretek (internetes illetve CD-ROM alapú) gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. A kurzus során külön teret szentelünk a különböző hivatkozási és jegyzetelési és a bibliográfiakészítési szabályok begyakorolására.

A hallgatók munkája az alábbi szempontok alapján kerül értékelésre: Órák rendszeres látogatása; az első órán elkezdett honlap óráról órára történő fejlesztése, bővítése, egy idegen nyelvű történelmi tárgyú weblap vagy portál rövid ismertetése, recenziója. Egy történelmi tárgyú wikipedia szócikk elkészítése. Évvégén írásbeli vizsga a tanultakból.