Deutsche Schrift - forrásgyakorlat

 

Feladatok

Órai anyagok

Tantárgyleírás

Linkek

 

Feladatok

2020. február

[vissza]

Órai anyagok

Szakirodalom - Letöltés

 

Órai szövegek:

Jegyzékek:

2020. február

[vissza]

Tantárgyleírás

Az óra célja, hogy bevezesse a hallgatókat a német (gót) kézirat olvasásának ismeretébe. A hallgatók az órák során megismerik az egyes korszakok írásmódját, a leggyakrabban használt rövidítéseket, elsajátítják azok feloldását. Megismerkednek a kora újkori, újkori hazai irott német nyelv főbb jellegzetességeivel.
A szeminárium fő célja az önálló tudományos tevékenységre való ösztönzés és felkészítés.

 

2020. február

[vissza]