Színtáblázat hexadecimális kódokkal
Forrás:
http://www.mandarindesign.com

000000
330000
660000
990000
CC0000
FF0000
003300
333300
663300
993300
CC3300
FF3300
006600
336600
666600
996600
CC6600
FF6600
009900
339900
669900
999900
CC9900
FF9900
00CC00
33CC00
66CC00
99CC00
CCCC00
FFCC00
00FF00
33FF00
66FF00
99FF00
CCFF00
FFFF00
00FF33
33FF33
66FF33
99FF33
CCFF33
FFFF33
00FF66
33FF66
66FF66
99FF66
CCFF66
FFFF66
00FF99
33FF99
66FF99
99FF99
CCFF99
FFFF99
00FFCC
33FFCC
66FFCC
99FFCC
CCFFCC
FFFFCC
00FFFF
33FFFF
66FFFF
99FFFF
CCFFFF
FFFFFF
000000
003300
006600
009900
00CC00
00FF00
000033
003333
006633
009933
00CC33
00FF33
000066
003366
006666
009966
00CC66
00FF66
000099
003399
006699
009999
00CC99
00FF99
0000CC
0033CC
0066CC
0099CC
00CCCC
00FFCC
0000FF
0033FF
0066FF
0099FF
00CCFF
00FFFF
3300FF
3333FF
3366FF
3399FF
33CCFF
33FFFF
6600FF
6633FF
6666FF
6699FF
66CCFF
66FFFF
9900FF
9933FF
9966FF
9999FF
99CCFF
99FFFF
CC00FF
CC33FF
CC66FF
CC99FF
CCCCFF
CCFFFF
FF00FF
FF33FF
FF66FF
FF99FF
FFCCFF
FFFFFF
000000
000033
000066
000099
0000CC
0000FF
333300
333333
333366
333399
3333CC
3333FF
336600
336633
336666
336699
3366CC
3366FF
339900
339933
339966
339999
3399CC
3399FF
33CC00
33CC33
33CC66
33CC99
33CCCC
33CCFF
33FF00
33FF33
33FF66
33FF99
33FFCC
33FFFF
330000
330033
330066
330099
3300CC
3300FF
660000
660033
660066
660099
6600CC
6600FF
990000
990033
990066
990099
9900CC
9900FF
CC0000
CC0033
CC0066
CC0099
CC00CC
CC00FF
FF0000
FF0033
FF0066
FF0099
FF00CC
FF00FF
333300
333333
333366
333399
3333CC
3333FF
666600
666633
666666
666699
6666CC
6666FF
999900
999933
999966
999999
9999CC
9999FF
CCCC00
CCCC33
CCCC66
CCCC99
CCCCCC
CCCCFF
FF0000
FFFF33
FFFF66
FFFF99
FFFFCC
FFFFFF
000000
333333
666666
999999
CCCCCC
FFFFFF