Történettudomány és informatika

 

Feladatok

Órai anyagok

Ajánlott irodalom

Tantárgyleírás

 

Feladatok - Tematika

Tematika
- a digitális kép és fajtái
- képszerkesztő és manipuláló programok
- bevezetés a honlapszerkesztésbe
- Google keresési technikák
- kiadványszerkesztő programok
- a ZOTERO használata
- különféle világhálós adatbázisok és használatuk

2. március 7 / április 25. Gyakorlati óra

1. február 15 / március 21. Gyakorlati óra

2020. március

[vissza]

I. Órai anyagok


Tantárgyi jegyzet

Útmutató a távoktatáshoz használt alkalmazáshoz


II. Feladatok

1. Családfa készítés az útmutató alapján
2. Térkép készítés az útmutató alapján
3. Két tetszőleges oldal tördelése az útmutató alapján.

4. Egy tudományos, idegennyelvű honlapról ismertetés, recenzió készítése. Terjedelem 1-3 oldal a jegyzet 16. oldalától kezdődő szempontrendszer figyelembevételével.

Mintaszöveg honlapismertetéshez

III. Linkgyűjtemény tudományos kutatáshoz

IV. Javasolt ingyenes programok

 

2018. március

[vissza]

Tantárgyleírás

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a világháló és az informatika által kínált azon lehetőségekkel, amelyek a XXI. sz. eleji leendő történészek, történelmet oktató tanárok számára hasznosak, illetve nélkülözhetetlenek lehetnek.

A szűkre szabott elméleti ismeretek mellett a fő hangsúlyt a gyakorlati készségek fejlesztésére helyezzük. Az órák során a hallgatók betekintést nyernek a weblap készítés rejtelmeibe, megismerik és begyakorolják a világhálón és a belső hálózaton elérhető könyvtári katalógusok, adatbázisok, digitális könyvtárak és folyóirattárak használatát, illetve a hatékony keresési stratégiákat sajátíthatnak el. A foglalkozások részét képezi az elektronikus könyvészeti ismeretek (internetes illetve CD-ROM alapú) gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. A kurzus során külön teret szentelünk a különböző hivatkozási és jegyzetelési és a bibliográfiakészítési szabályok begyakorolására.

A hallgatók munkája az alábbi szempontok alapján kerül értékelésre: Órák rendszeres látogatása; az első órán elkezdett honlap óráról órára történő fejlesztése, bővítése, egy idegen nyelvű történelmi tárgyú weblap vagy portál rövid ismertetése, recenziója. Egy történelmi tárgyú wikipedia szócikk elkészítése. Évvégén írásbeli vizsga a tanultakból.