seraphin.hu/btk

A Habsburg Monarchia a 18. században

Feladatok

9. május 8. Olvasni a következő órára: Townson-szemelvény

8. április 24. Olvasni a következő órára: Teleki József két rövid levele. Kérem, a levelek szerzőjének és a címzettnek is nézennek utána!; Magyar Hírmondó 1785, karácsonyi szám.

7. április 17. Következő órára olvasni: TÜSKÉS Gábor - KNAPP Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17–18. században források, formák, közvetítők, Bp., 2001. 102-118, 128-130. [SZAKTÁRSon elérhető]; valamint Szíjártó M. István: Vallási kérdés az országgyűléseken.

6. április 10. feladat: ismétlés, újra feladat: Mária Teréziáról szóló gyászbeszéd olvasása. kis felbontású változat, nagyobb felbontású változat. Mi biztosította a szerző szerint Mária Terézia uralmát? Milyen érdemeket tulajdonít a királynőnek? Mely konkrétan azonosítható történelmi eseményeket említi a beszéd írója? Gyűjtsék ki a nehezen értelmezhető szavakat, gondolatokat!

5. április 3. elmaradt

4. március 27. Olvasni a következő (IV. 10.) órára: a Neptun üzenetben megadott részek szemelvény; valamint: Mária Teréziáról szóló gyászbeszédet kis felbontású változat, nagyobb felbontású változat. Mi biztosította a szerző szerint Mária Terézia uralmát? Milyen érdemeket tulajdonít a királynőnek? Mely konkrétan azonosítható történelmi eseményeket említi a beszéd írója? Gyűjtsék ki a nehezen értelmezhető szavakat, gondolatokat!

3. március 20. Barokk katolicizmus óra. Olvasni ismét a jövő hétre: Lévai Attila: Az 1715-ös országgyűlés utáni állapotok a dunántúli református egyházkerületben. Kónya Péter (szerk), Az Országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században, Eperjes, 2016. 236-242. [adtplusról hozzáférhető], és még Nagy János: Esterházy Imre prímás alakja az 1728-1729. évi országgyűlés pasquillusaiban. In: Fons (2012) 2. sz. 201-221. [adtpluszról letölthető]

2. március 13. Rákóczi-óra. Következő órára olvasni: Lévai Attila: Az 1715-ös országgyűlés utáni állapotok a dunántúli református egyházkerületben. Kónya Péter (szerk), Az Országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században, Eperjes, 2016. 236-242. [adtplusról hozzáférhető]

1. március 6. Bevezető óra, témakiosztás. Következő hétre probálják megválaszolni az óra végén felvetett kérdéseket. Olvasni: A szécsényi országgyűlés végzései. (804-817); Az ónodi országgyűlés végzései (820-844) In: Magyar történeti szöveggyűjtemény II/2 1526-1790, szerk. Sinkovics István, Budapest, 1968.;

2024. március

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása
  5. az órai feladatok teljesítése

A szeminárium során a XVIII. századi Habsburg Monarchia történetének egyes problámáit dolgozzuk fel. A történeti munkák olvasása és értelmezése során a korszak magyarországi politika-, társadalom- és művelődéstörténetének egyes elemeit közép-európai összefüggésrendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg behatóan.

2022. február

[vissza]