seraphin.hu/btk

A Habsburg Monarchia a 18. században

Feladatok

10. május 9. Az órán kiosztott, és az alábbi linkről is letölthető szöveg megfejtése.

9. május 2.Teleki József levelek Kérem, a levelek szerzőjének és a címzettnek is nézennek utána!

8. április 25. Az alábbi (letölthető) dokumentumban található magyarországi és erdélyi alakulatok állomáshelyeit gyűjtsék ki, szorgalmasabbak térképen is ábrázolhatják! Geschichte und Bildliche Vorstellung der Regimenter des Erzhauses Oesterreich

7. április 4. Olvasni: Mária Teréziáról szóló gyászbeszédet kis felbontású változat, nagyobb felbontású változat. Mi biztosította a szerző szerint Mária Terézia uralmát? Milyen érdemeket tulajdonít a királynőnek? Mely konkrétan azonosítható történelmi eseményeket említi a beszéd írója? Gyűjtsék ki a nehezen értelmezhető szavakat, gondolatokat!

5. március 28. Olvasni: Szántay Antal: Adatok a 18. századi Habsburg Monarchia pénzügyeiről, Századok 2011, 804-812 valamint az órán kiosztott kéziratos táblázatban található raktározott tételek megfejtése latinszótár segítségével. Szorgalmi feladat, a helynevek térképrevetítése.

március 21. Elmarad

4. március 7. Az 1723. I-III. tc. a Habsburgok nőági trónörökléséről (897-901) In: Magyar történeti szöveggyűjtemény II/2 1526-1790, szerk. Sinkovics István, Budapest, 1968; Nagy János: Esterházy Imre prímás alakja az 1728-1729. évi országgyűlés pasquillusaiban. In: Fons (2012) 2. sz. 201-221. [adtpluszról letölthető]

3. február 28. Olvasni: a TEAMS-re felrakott forrásszemelvények.

2. február 21. Olvasni: A szécsényi országgyűlés végzései. (804-817); Az ónodi országgyűlés végzései (820-844) In: Magyar történeti szöveggyűjtemény II/2 1526-1790, szerk. Sinkovics István, Budapest, 1968.; valamint két szabadon választott tanulmány innét: Hadtörténelmi Közlemények 120(2007)/4 1119-1365.

1. február 12. Bevezető óra

2022. február

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása
  5. az órai feladatok teljesítése

A szeminárium során a XVIII. századi Habsburg Monarchia történetének egyes problámáit dolgozzuk fel. A történeti munkák olvasása és értelmezése során a korszak magyarországi politika-, társadalom- és művelődéstörténetének egyes elemeit közép-európai összefüggésrendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg behatóan.

2022. február

[vissza]