seraphin.hu/btk

A Habsburg Monarchia a 18. században

Órai anyagok

1. március 16. 13.15- Fogalmi keretek, háttér, XVIII. századi történeti mozaikok

2. április. 13.15- Hallgatói kiselőadások

  1. Tematika, irodalomjegyzék.
  2. Magyar történeti térképek

 

2023. február

[vissza]

Feladatok a második alkalomra

1. Olvasni: Mária Teréziáról szóló gyászbeszéd kis felbontású változat, nagyobb felbontású változat. Mi biztosította a szerző szerint Mária Terézia uralmát? Milyen érdemeket tulajdonít a királynőnek? Mely konkrétan azonosítható történelmi eseményeket említi a beszéd írója? Gyűjtsék ki a nehezen értelmezhető szavakat, gondolatokat!

2. Az órán kiosztott kéziratos táblázatban található helynevek azonosítása, valamint a raktározott tételek megfejtése. A helynevek azonosításához használható: Lipszky János: Repertorium locorum...

3. Az alábbi (letölthető) dokumentumban található magyarországi és erdélyi alakulatok állomáshelyeit gyűjtsék ki, szorgalmasabbak térképen is ábrázolhatják! Geschichte und Bildliche Vorstellung der Regimenter des Erzhauses Oesterreich

4. Keressenek irodalmat, adatokat báró borbereki Alvinczi József tábornok életéről!

5. Olvasni: Paár Ádám: Kurucok és labancok: a valóság a legendák mögött, Máthé Áron: Egy kuruc országban mi a szerepük a labancoknak? Egy oldalnyi terjedelmű fogalmazásban foglalják össze a saját álláspontjukat, értsenek egyet és/vagy vitatkozzanak a fenti két írással!

2022. február

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. az órai feladatok teljesítése

A szeminárium során a XVIII. századi Habsburg Monarchia történetének egyes problámáit dolgozzuk fel. A történeti munkák olvasása és értelmezése során a korszak magyarországi politika-, társadalom- és művelődéstörténetének egyes elemeit közép-európai összefüggésrendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg behatóan.

2022. február

[vissza]