seraphin.hu/btk

Kora újkori egytemes történet

 

Feladatok

Órai anyagok

Linkek

Tantárgyleírás

 

Feladatok

11. május 15. Olvasni: Hesemann: Sötét alakok. Bp., 2009., szemelvény és/vagy Sevillia, Jean: Történelmileg inkorrekt. Bp., 2013. 73-96. , akiknek szükséges pót ZH! A szemináriumi dolgozatok végső beküldési határideje május 13.

10. május 8. ZH az alábbi évszámokból!

9. április 24. Az óra elmarad

8. április 17. Olvasni: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 43-47; 268-270, valamint Hahner Péter: Régi rend alkonya. 191-203.

7. áprili 10. Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 57, 76, 85, 93, 230, 303, 372-376., Stuart (VI.) I. Jakab, skót király A Szabad Monarchiák Igaz Törvénye, avagy kölcsönös és viszonyos kötelesség egy szabad király és természetes alattvalói között .

6. március 20. Olvasni: Nagy Gábor: Vikingek, Weibullok, Werbőczyk. 1-12 pdf-oldal (de nem tilos a többit sem)

5. március 13. Olvasni: Lázár Balázs: A harmincéves háború (1618-1648), in: Poór János (szerk.): A kora újkor története. 28-45. és Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 64-66, 67-71.

4. március 6. Olvasni: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 28-31; 34-39, 43-47; 268-270 276-280.

3. február 27. Akadémiai program miatt elmarad

2. február 20. Olvasni: 1. Hamm, Berndt: A reformáció hajtóerői.

1. február 13. Bevezető óra. Alapfogalmak

2018. február

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása
  5. a félévi két ZH eredményes teljesítése

 

2012. február

[vissza]