Kora újkori egytemes történet

 

Feladatok

Órai anyagok

Linkek

Tantárgyleírás

 

Feladatok

13. december 12.

12. december 5. ZH

11. november 28. A szemináriumi dolgozatok e-mailen való elküldésének végső határideje december 7.

10. november 21.

9. november 14. Urbs konferencia miatt elmarad

8. november 7.

7. október 24. Hermán: A lengyel egyház és társadalom a 16. század első felében.

6. október 17. Olvasni: egy választott fejezetet (A boszorkányüldözés / Giordano Bruno / Galileo Galiei) az alábbi könyvből: Hesemann: Sötét alakok. Bp., 2009. és/vagy Sevillia, Jean: Történelmileg inkorrekt. Bp., 2013. 73-96.

5. október 10. Olvasni: Lázár Balázs: A harmincéves háború (1618-1648), in: Poór János (szerk.): A kora újkor története. 28-45. és Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 64-66, 67-71.

4. október 3. Olvasni: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 28-31; 34-39, 43-47; 268-270 276-280.

3. szeptember 26. Olvasni: V. Károly politikai végrendelete fia, Fülöp számára. In: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 34-39

2. szeptember 19 Olvasni: Hamm, Berndt: A reformáció hajtóerői

1. szeptember 12. Bevezető óra. Alapfogalmak

2019. szeptember

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása
  5. a félévi két ZH eredményes teljesítése

 

2012. február

[vissza]