Kora újkori egytemes történet

 

Feladatok

Órai anyagok

Linkek

Tantárgyleírás

 

Feladatok

12. december 15. Olvasni: egy választott fejezetet (A boszorkányüldözés / Giordano Bruno / Galileo Galiei) az alábbi könyvből: Hesemann: Sötét alakok. Bp., 2009. és/vagy Sevillia, Jean: Történelmileg inkorrekt. Bp., 2013. 73-96. Félévzárás, értékelés.

11. december 4. Az óra elmarad. A szemináriumi dolgozatok e-mailen való elküldésének végső határideje december 9.

10. november 27. ZH a megbeszéltek szerint

9. november 20. Olvasni:Stuart (VI.) I. Jakab, skót király A Szabad Monarchiák Igaz Törvénye, avagy kölcsönös és viszonyos kötelesség egy szabad király és természetes alattvalói között .

8. november 13. Olvasni: Molnár Antal: Inkvizíció (a teljes írás)

7. november 5. Olvasni: Nagy Gábor: Vikingek, Weibullok, Werbőczyk. 1-12 pdf-oldal (de nem tilos a többit sem) ; Hermán: A lengyel egyház és társadalom a 16. század első felében.

6. október 16. Az óra elmarad. Feladat: az eddig olvasott forrásszemelvények átismétlését követően írásban válaszoljon a következő kérdésekre!

5. október 9. Olvasni: Lázár Balázs: A harmincéves háború (1618-1648), in: Poór János (szerk.): A kora újkor története. 28-45. és Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 64-66, 67-71.

4. október 2. Olvasni: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 28-31; 34-39, 43-47; 268-270 276-280.

3. szeptember 25. Olvasni: V. Károly politikai végrendelete fia, Fülöp számára. In: Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 34-39

2. szeptember 18 Olvasni: és Hamm, Berndt: A reformáció hajtóerői; GB: Hol a határ? Korszakok rétegződése, illúzió és folytonosság.

1. szeptember 11. Bevezető óra. Alapfogalmak

2018. szeptember

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása
  5. a félévi két ZH eredményes teljesítése

 

2012. február

[vissza]