Paleográfia - forrásgyakorlat

 

Feladatok

Órai anyagok

Tantárgyleírás

Linkek

 

Feladatok

10. november 19. XVIII. sz. latin kézirat

9. november 12. XVIII. sz. latin kézirat

8. november 5. Moldvai kézirat

7. október 22. Az óra elmarad

6. október 15. Datálási gyakorlat. Kérem, ha tehetik, hozzanak az órára notesz- vagy táblagépet, amire töltsék rá Szentpétery: Oklevéltani naptár c. kézikönyvet.

4. október 8. XVII. századi magyar kézirat

3. október 1. Forráskiadási alapfogalmak. Irodalom: Bak Borbála és Dominkovits Péter írását in: A történeti források kiadásának módszertani kérdései. Fons (2000)7

2. szeptember 24. Rövidítési gyakorlat. XVI. századi magyar kézirat.

1. szeptember 17. Bevezető óra. Mátyás királyrúl való ének

2019. szeptember

[vissza]

Tantárgyleírás

Az óra célja, hogy bevezesse a hallgatókat a kora újkor írott forrásainak ismeretébe. A hallgatók az órák során megismerik az egyes korszakok írásmódját, és a leggyakrabban használt rövidítéseket, elsajátítják azok feloldását. A főként magyar nyelvű forrásokban gyakran előforduló latin szavak és kifejezések, illetve a néhány vizsgált latin nyelvű dokumentum révén a koraújkori latin nyelv főbb jellegzetességeivel is megismerkednek.
Feladata továbbá az órának, hogy a forráskritika szükségességére és módszereire rávezessen, felvilágosítást adjon a forrásőrző helyekről és a bennük tárolt források és irodalom használatának módjáról. A szeminárium fő célja az önálló tudományos tevékenységre való ösztönzés és felkészítés.

 

2007. október

[vissza]