Paleográfia - forrásgyakorlat

 

Feladatok

Órai anyagok

Tantárgyleírás

Linkek

 

Feladatok

2. szeptember 24. Rövidítési gyakorlat. XVI. századi magyar kézirat.

1. szeptember 17. Bevezető óra. Mátyás királyrúl való ének

2019. szeptember

[vissza]

Tantárgyleírás

Az óra célja, hogy bevezesse a hallgatókat a kora újkor írott forrásainak ismeretébe. A hallgatók az órák során megismerik az egyes korszakok írásmódját, és a leggyakrabban használt rövidítéseket, elsajátítják azok feloldását. A főként magyar nyelvű forrásokban gyakran előforduló latin szavak és kifejezések, illetve a néhány vizsgált latin nyelvű dokumentum révén a koraújkori latin nyelv főbb jellegzetességeivel is megismerkednek.
Feladata továbbá az órának, hogy a forráskritika szükségességére és módszereire rávezessen, felvilágosítást adjon a forrásőrző helyekről és a bennük tárolt források és irodalom használatának módjáról. A szeminárium fő célja az önálló tudományos tevékenységre való ösztönzés és felkészítés.

 

2007. október

[vissza]