Paleográfia - forrásgyakorlat

 

Feladatok

Órai anyagok

Tantárgyleírás

Linkek

 

Feladatok

12. december 13.Magyar rovásírás - székely írás

12. december 6.Eperjesi konferencia

11. november 29. Német kézirat

10. november 22. XVIII. századi kézirat. Feladat: olvasni és átírni próbálni a moldvai supplicatio második oldalát. első 2dik, 3dik p.

9. november 15. XVII. századi magyar kézirat

8. november 8. Pestises szöveg Feladat: átírni a 3. oldaltól a 4. végéig, innét: Következik miképpen... .

7. október 25. Olasz kézirat.

6. október 18. Feladat: Szentpétery segítségével feloldani a maradék dátumokat.

5. október 11. Datálási gyakorlat. Kérem, ha tehetik, hozzanak az órára notesz- vagy táblagépet, amire töltsék rá Szentpétery: Oklevéltani naptár c. kézikönyvet.

4. október 4. Forráskiadási alapfogalmak. Olvasni: Bak Borbála és Dominkovits Péter írását in: A történeti források kiadásának módszertani kérdései. Fons (2000)7

3. szeptember 27. Rövidítési gyakorlat. XVI. századi magyar kézirat. Olvasni és tanulni: Varjas Béla és Érszegi Géza tanulmánya a Filológia... c. könyvből (szerk.: Hargittay Emil).

2. szeptember 20. Sportnap miatt elmarad :(

1. szeptember 13. Bevezető óra. Mátyás királyrúl való ének

2017. szeptember

[vissza]

Tantárgyleírás

Az óra célja, hogy bevezesse a hallgatókat a kora újkor írott forrásainak ismeretébe. A hallgatók az órák során megismerik az egyes korszakok írásmódját, és a leggyakrabban használt rövidítéseket, elsajátítják azok feloldását. A főként magyar nyelvű forrásokban gyakran előforduló latin szavak és kifejezések, illetve a néhány vizsgált latin nyelvű dokumentum révén a koraújkori latin nyelv főbb jellegzetességeivel is megismerkednek.
Feladata továbbá az órának, hogy a forráskritika szükségességére és módszereire rávezessen, felvilágosítást adjon a forrásőrző helyekről és a bennük tárolt források és irodalom használatának módjáról. A szeminárium fő célja az önálló tudományos tevékenységre való ösztönzés és felkészítés.

 

2007. október

[vissza]