Magyarország
XVI. század

 

Feladatok

Órai anyagok

Linkek

Tantárgyleírás

 

Feladatok

3. szeptember 25. olvasni: Brodarics I.: Igaz leírás.; B. Szabó János: A mohácsi csata és a "hadügyi forradalom." II. rész. Hadtörténelmi közlemények (2005) 3, 573-632. (lelőhely: könyvtár vagy adtplus.arcanum.hu)

2. szeptember 18. Jagelló-kor. Témakiosztás. Olvasni: Kubinyi András: A Jagelló-kori Magyarország történetének vázlata. Századok (1994) 288-318.; Kápolnai P. István: I. Miksa császárnak Bécs és Székesfehérvár elfoglalására vonatkozó 1490-ik évi feljegyzései. Századok (1885) 156-164.

1. szeptember 11. Bevezető óra. A kor történetírása.

2018. szeptember

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás - Mo. XVI-XVII. század

A szeminárium során szó lesz a kora újkori magyarországi történetírás fogalmáról, a XVIII. sz. elejéig tartó időszak legfontosabb elbeszélő és egyéb forrásairól. A hallgatók betekintést nyernek a korszak történetének föbb problémáiba. Megismerkednek a jelentősebb szakirodalmi munkákkal, kézikönyvekkel. A történeti forrásmunkák olvasása és értelmezése során a korszak magyarországi politika-, társadalom- és művelődéstörténetének egyes elemeit közép-európai összefüggésrendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg behatóan.

2013. szeptember

[vissza]