Magyarország
XVI. század

 

Feladatok

Órai anyagok

Linkek

Tantárgyleírás

 

Feladatok

12. december 11. Olvasni: Cserei Mihály: Erdély históriája, 1661-1711.Bp., 1983. 185-202, 244-250. ( régi kiadás: 155-179, 222-228) Félévzárás, értékelés.

11. december 4. Az óra Kolozsváron. A szemináriumi dolgozatok e-mailen való elküldésének végső határideje december 9.

10. november 27. ZH a megbeszéltek szerint.

9. november 20. olvasni: A vasvári béke pontjai.

8. november 13-ra olvasni: Pálffy Géza: A hosszú 17. század új megvilágításban – a kiegyezések és kompromisszumok évszázada?

7. november 5. olvasni: Szamosközy István: Erdély története c. könyvből, 259-270; 291; 307; 329; 343-46; 374; 428 oldalakat, vagy tetszés szerinti másik 20 oldalt.

6. október 16. Az óra elmarad. Feladat: az alábbi forrásszemelvények elolvasását követően írásban válaszoljon a következő kérdésekre! Akit érdekel elolvashatja a múlt órai Bocskai-témához kapcsolódó tanulmányt, valamint az 1568-as tordai törvényekhez írt rövid >jegyzetet.

5. október 9. olvasni: Fodor Pál: Egy nagy háború előjátéka; Illésházy István följegyzése, részletek.

4. október 2.olvasni: Forgách Ferenc: Emlékirat Magyarország állapotáról c. művéből legalább 1 könyv (főfejezet) és Schwendi Lázár tervezete.

3. szeptember 25. olvasni: Brodarics I.: Igaz leírás.; B. Szabó János: A mohácsi csata és a "hadügyi forradalom." II. rész. Hadtörténelmi közlemények (2005) 3, 573-632. (lelőhely: könyvtár vagy adtplus.arcanum.hu)

2. szeptember 18. Jagelló-kor. Témakiosztás. Olvasni: Kubinyi András: A Jagelló-kori Magyarország történetének vázlata. Századok (1994) 288-318.; Kápolnai P. István: I. Miksa császárnak Bécs és Székesfehérvár elfoglalására vonatkozó 1490-ik évi feljegyzései. Századok (1885) 156-164.

1. szeptember 11. Bevezető óra. A kor történetírása.

2018. szeptember

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás - Mo. XVI-XVII. század

A szeminárium során szó lesz a kora újkori magyarországi történetírás fogalmáról, a XVIII. sz. elejéig tartó időszak legfontosabb elbeszélő és egyéb forrásairól. A hallgatók betekintést nyernek a korszak történetének föbb problémáiba. Megismerkednek a jelentősebb szakirodalmi munkákkal, kézikönyvekkel. A történeti forrásmunkák olvasása és értelmezése során a korszak magyarországi politika-, társadalom- és művelődéstörténetének egyes elemeit közép-európai összefüggésrendszerbe ágyazva vizsgáljuk meg behatóan.

2013. szeptember

[vissza]