Társadalomtörténet, XVI-XVII. század

 

Feladatok

Órai anyagok

Linkek

Tantárgyleírás

 

Feladatok

12. december 15. Félvézárás, értékelés. Olvasni: Kovács Kiss Gyöngyi: A vigadó 16. századi Kolozsvár és a pajzán hegedűsnék

11. december 1. Olvasni: Péter Katalin: Jobbágyság és iparosodás. Az emberi tőke és a vállalkozó kedv a 16-17. századi Magyarországon, Publicationes Universitatis Miskocinensis Sectio Philosophica, 9(2004)/1, 59-73. és N. Kiss István: Uradalmi gazdálkodás Sárospatakon és Tokajban a XVI. század második felében, Történelmi Szemle, 3(1960)/1, 15–30.

10. november 24. Olvasni: újra a múlt órai olvasnivalókat.

9. november 17. Olvasni: Jeney-Tóth Annamária: Erkölcs és céhek a mindennapokban. és Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században. Bp. 2005. (Legalább egy választott tanulmány, kivéve a középkori témájúakat.

8. november 10. Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon 11-35.

7. október 27. Radvánszky Béla: Foglalkozás időtöltés játék a XVI. és XVII. században. Századok (1887) 289-320. Az egyetemen az adtplus.arcanum.hu oldalról letölthető.

6. október 20. olvasni: Olvasni legalább egy választott tanulmányt: Idővel paloták. Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Szerk. G. Etényi Nóra és Horn Ildikó. Bp., 2005. (kivéve 13-60 oldalak!) vagy Magyar reneszánsz udvari kultúra. Bp., 1987. című kötetekből.

5. október 13. program: akadémiai székfoglaló

4. október 6. Olvasni: Vatai Gábor: Csak az menjen katonának... Aetas (2011) 2. , Takáts Sándor: Mikor a huszár kereskedőt lop. In: A régi Magyarország jókedve.

3. szeptember 29. olvasni, tanulni: A Magyar Királyság és Erdély társadalomszerkezete. In: Magyarország története 1526-1686. Bp., 1985., 986-1022; 1382-1396.

2. szeptember 22. olvasni, tanulni: Mályusz Elemér: A magyar állam a középkor végén; Társadalmi viszonyok. In: Magyar művelődéstörténet. II. köt.;

1. szeptember 15. Bevezető óra


2016. szeptember

[vissza]

Tantárgyleírás

Jelige:
1. "A regényíró éles szeme gyakran megbízhatóbb kalauz, mint a szociológusok vagy akár a társadalomtörténészek zsolozsmázása" John Lukács
2. "A posztmodern irodalmi elmélet ad absurdum vitt intellektuális arrogancia. (...) Ha csak diskurzus meg szöveg az egész világ, akkor a valóság megismerését bátran nevezhetjük fölöslegesnek, akkor a fizika is a társadalomtudományok egyik ágává lesz. Mi több, ha az égvilágon minden csak retorika és nyelvi játék, akkor az összefüggő belső logika is úri huncutsággá válik: az üres elméletiesedés patinája bőségesen elegendő. Az érthetetlenség erénnyé nemesül, a bizonyítékok és a logika helyét utalások, metaforák, szójátékok veszik át." Alan Sokal

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása

2012. február

[vissza]