A Habsburg Monarchia a 18. században

 

Feladatok

Órai anyagok

Linkek

Tantárgyleírás

 

Feladatok a második alkalomra

1. Olvasni: Mária Teréziáról szóló gyászbeszéd kis felbontású változat, nagyobb felbontású változat. Mi biztosította a szerző szerint Mária Terézia uralmát?

2. Az órán kiosztott kéziratos táblázatban található helynevek azonosítása, valamint a raktározott tételek megfejtése. A helynevek azonosításához használható: Lipszky János: Repertorium locorum...

3. Az alábbi (letölthető) dokumentumban található magyarországi és erdélyi alakulatok állomáshelyeit gyűjtsék ki, szorgalmasabbak térképen is ábrázolhatják! Geschichte und Bildliche Vorstellung der Regimenter des Erzhauses Oesterreich

2019. február

[vissza]

Órai anyagok

  1. Témakörök és irodalom

 

2019. február

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása
  5. ZH-k eredményes teljesítése

 

2016. február

[vissza]