Történettudomány és informatika

 

Feladatok

Órai anyagok

Ajánlott irodalom

Tantárgyleírás

 

Feladatok - Tematika

Tematika
- a digitális kép és fajtái
- képszerkesztő és manipuláló programok
- bevezetés a honlapszerkesztésbe
- Google keresési technikák
- kiadványszerkesztő programok
- a ZOTERO használata
- különféle világhálós adatbázisok és használatuk

2. március 23 / 30. Gyakorlati óra

1. február 16 / 23. Gyakorlati óra

2018. február

[vissza]

Órai anyagok


I. Jegyzet

minta szöveg honlapismertetéshez

II. Feladatok

1. Térképkészítés az útmutató alapján
2. Egy tudományos, idegennyelvű honlapról ismertetés, recenzió készítése. Terjedelem 2-3 oldal a jegyzet 14. oldalától kezdődő szempontrendszer figyelembevételével.

III. Linkgyűjtemény tudományos kutatáshoz

IV. Javasolt ingyenes programok

 

2018. március

[vissza]

Tantárgyleírás

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a világháló és az informatika által kínált azon lehetőségekkel, amelyek a XXI. sz. eleji leendő történészek, történelmet oktató tanárok számára hasznosak, illetve nélkülözhetetlenek lehetnek.

A szűkre szabott elméleti ismeretek mellett a fő hangsúlyt a gyakorlati készségek fejlesztésére helyezzük. Az órák során a hallgatók betekintést nyernek a weblap készítés rejtelmeibe, megismerik és begyakorolják a világhálón és a belső hálózaton elérhető könyvtári katalógusok, adatbázisok, digitális könyvtárak és folyóirattárak használatát, illetve a hatékony keresési stratégiákat sajátíthatnak el. A foglalkozások részét képezi az elektronikus könyvészeti ismeretek (internetes illetve CD-ROM alapú) gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. A kurzus során külön teret szentelünk a különböző hivatkozási és jegyzetelési és a bibliográfiakészítési szabályok begyakorolására.

A hallgatók munkája az alábbi szempontok alapján kerül értékelésre: Órák rendszeres látogatása; az első órán elkezdett honlap óráról órára történő fejlesztése, bővítése, egy idegen nyelvű történelmi tárgyú weblap vagy portál rövid ismertetése, recenziója. Egy történelmi tárgyú wikipedia szócikk elkészítése. Évvégén írásbeli vizsga a tanultakból.