Történettudomány és informatika

 

Feladatok

Órai anyagok

Ajánlott irodalom

Tantárgyleírás

 

Feladatok - Tematika

Összefoglaló jegyzet

Mintaszöveg a honlapismertetéshez Terjedelem 2-3 oldal a fenti összefoglaló jegyzet 14. oldalától kezdődő szempontrendszer figyelembevételével.

10. április 30. Honlapszerkesztés alapjai 1 HTML, CSS vázlat.

8-9. április 2-9. Az óra elmarad.

7. március 26. Kiadványszerkesztő, tördelőprogramok, Scribus, LyX. Feledat: két oldal tördelése az útmutató alapján.

6. március 19. Inkscape 2.; gondolattérképek Freemind, Mindmapmaker, feladat: Térképkészítés az útmutató alapján, SCRIBUS 1.5.2 verzió. telepítése

5. március 12. Inkscape 1. , házi feladat: családfa készítés

4. március 5. Digitális kép bevezetés, IrfanView, Jegyzet 4.2 Jegyzet 2

3. február 26. Zotero emlékeztető, Zotero, magyar stílusfájlok zoterohoz

2. február 19. Jegyzet 1 Google speciális keresési lehetőségei. egy-két word billentyűparancs

1. február 12. Bevezető óra.
1. Töltse ki az alábbi link alatt lévő kérdőívet!
Kérdőív - adatok

2019. február

[vissza]

Tantárgyleírás

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a világháló és az informatika által kínált azon lehetőségekkel, amelyek a XXI. sz. eleji leendő történészek, történelmet oktató tanárok számára hasznosak, illetve nélkülözhetetlenek lehetnek.

A szűkre szabott elméleti ismeretek mellett a fő hangsúlyt a gyakorlati készségek fejlesztésére helyezzük. Az órák során a hallgatók betekintést nyernek a weblap készítés rejtelmeibe, megismerik és begyakorolják a világhálón és a belső hálózaton elérhető könyvtári katalógusok, adatbázisok, digitális könyvtárak és folyóirattárak használatát, illetve a hatékony keresési stratégiákat sajátíthatnak el. A foglalkozások részét képezi az elektronikus könyvészeti ismeretek (internetes illetve CD-ROM alapú) gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. A kurzus során külön teret szentelünk a különböző hivatkozási és jegyzetelési és a bibliográfiakészítési szabályok begyakorolására.

A hallgatók munkája az alábbi szempontok alapján kerül értékelésre: Órák rendszeres látogatása; az első órán elkezdett honlap óráról órára történő fejlesztése, bővítése, egy idegen nyelvű történelmi tárgyú weblap vagy portál rövid ismertetése, recenziója. Egy történelmi tárgyú wikipedia szócikk elkészítése. Évvégén írásbeli vizsga a tanultakból.