A Habsburg Monarchia a 18. században

 

Feladatok

Órai anyagok

Linkek

Tantárgyleírás

 

Feladatok

3. február 28. Olvasni: Guido Ferrari: Savoyai Eugén herceg Magyarországi háborúban végrehajtott haditetteirõl szóló három könyv. Máriabesnyő, 2011, 70-100; Az 1723. I-III. tc. a Habsburgok nőági trónörökléséről (897-901) In: Magyar történeti szöveggyűjtemény II/2 1526-1790, szerk. Sinkovics István, Budapest, 1968

2. február 21. Olvasni: A szécsényi országgyűlés végzései. (804-817); Az ónodi országgyűlés végzései (820-844) In: Magyar történeti szöveggyűjtemény II/2 1526-1790, szerk. Sinkovics István, Budapest, 1968.; valamint két szabadon választott tanulmány innét: Hadtörténelmi Közlemények 120(2007)/4 1119-1365.

1. február 14. Bevezető óra

2018. február

[vissza]

Órai anyagok

  1. Témakörök és irodalom

 

2018. február

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása
  5. ZH-k eredményes teljesítése

 

2016. február

[vissza]