A Habsburg Monarchia a 18. században

 

Feladatok

Órai anyagok

Linkek

Tantárgyleírás

 

Feladatok

11. május 7. Feladat: A magyarországi jakobinus mozgalommal, és különösen Martinoviccsal kapcsolatos ismeretgyűjtés, a mozgalom és vezetői értékelése.

10. április 30. Keressenek irodalmat, adatokat báró borbereki Alvinczi József tábornok életéről!

8-9. április 2-9. Az óra elmarad.

7. március 26. Az alábbi (letölthető) dokumentumban található magyarországi és erdélyi alakulatok állomáshelyeit gyűjtsék ki, szorgalmasabbak térképen is ábrázolhatják! Geschichte und Bildliche Vorstellung der Regimenter des Erzhauses Oesterreich

6. március 19. Olvasni: Szántay Antal: Adatok a 18. századi Habsburg Monarchia pénzügyeiről, Századok 2011, 804-812, valamint az órán kiosztott kézirat tanulmányozása.

5. március 12. Az órán kiosztott kéziratos táblázatban található helynevek azonosítása, valamint a raktározott tételek megfejtése. A helynevek azonosításához használható: Lipszky János: Repertorium locorum...

4. március 5.Olvasni: Mária Teréziáról szóló gyászbeszédet kis felbontású változat, nagyobb felbontású változat. Mi biztosította a szerző szerint Mária Terézia uralmát? Milyen érdemeket tulajdonít a királynőnek?

3. február 26. Olvasni:; Az 1723. I-III. tc. a Habsburgok nőági trónörökléséről (897-901) In: Magyar történeti szöveggyűjtemény II/2 1526-1790, szerk. Sinkovics István, Budapest, 1968; Nagy János: Esterházy Imre prímás alakja az 1728-1729. évi országgyűlés pasquillusaiban. In: Fons (2012) 2. sz. 201-221. [adtpluszról letölthető]

2. február 19. Olvasni: A szécsényi országgyűlés végzései. (804-817); Az ónodi országgyűlés végzései (820-844) In: Magyar történeti szöveggyűjtemény II/2 1526-1790, szerk. Sinkovics István, Budapest, 1968.; valamint két szabadon választott tanulmány innét: Hadtörténelmi Közlemények 120(2007)/4 1119-1365.

1. február 12. Bevezető óra

2018. február

[vissza]

Órai anyagok

  1. Témakörök és irodalom

 

2018. február

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása
  5. ZH-k eredményes teljesítése

 

2016. február

[vissza]