A Habsburg Monarchia a 18. században

 

Feladatok

Órai anyagok

Linkek

Tantárgyleírás

 

Feladatok

12. május 16. Félévzárás, összegzés. Olvasni: Paár Ádám: Kurucok és labancok: a valóság a legendák mögött, Máthé Áron: Egy kuruc országban mi a szerepük a labancoknak? Kérem, hogy egy oldalban foglalják össze a saját álláspontjukat, értsenek egyet és vitatkozzanak a fenti két írással! A szemináriumi dolgozatok végső beküldési határideje május 13.

11. május 9. Szabadság, egyenlőség vita

10. május 2. A magyarországi jakobinus mozgalommal, és különösen Martinoviccsal kapcsolatos ismeretgyűjtés, a mozgalom és vezetői értékelése.

9. április 25. Az óra elmarad

8. április 18.

7. április 11. Az alábbi (letölthető) dokumentumban található magyarországi és erdélyi alakulatok állomáshelyeit gyűjtsék ki, szorgalmasabbak térképen is ábrázolhatják! Geschichte und Bildliche Vorstellung der Regimenter des Erzhauses Oesterreich

6. március 21. Olvasni: Szántay Antal: Adatok a 18. századi Habsburg Monarchia pénzügyeiről, Századok 2011, 804-812

5. március 14. Az órán kiosztott kéziratos táblázatban található helynevek azonosítása, valamint a raktározott tételek megfejtése. A helynevek azonosításához használható: Lipszky János: Repertorium locorum...

4. március 7.Olvasni: Mária Teréziáról szóló gyászbeszédet kis felbontású változat, nagyobb felbontású változat. Mi biztosította a szerző szerint Mária Terézia uralmát?

3. február 28. Olvasni: Guido Ferrari: Savoyai Eugén herceg Magyarországi háborúban végrehajtott haditetteirõl szóló három könyv. Máriabesnyő, 2011, 70-100; Az 1723. I-III. tc. a Habsburgok nőági trónörökléséről (897-901) In: Magyar történeti szöveggyűjtemény II/2 1526-1790, szerk. Sinkovics István, Budapest, 1968

2. február 21. Olvasni: A szécsényi országgyűlés végzései. (804-817); Az ónodi országgyűlés végzései (820-844) In: Magyar történeti szöveggyűjtemény II/2 1526-1790, szerk. Sinkovics István, Budapest, 1968.; valamint két szabadon választott tanulmány innét: Hadtörténelmi Közlemények 120(2007)/4 1119-1365.

1. február 14. Bevezető óra

2018. február

[vissza]

Órai anyagok

  1. Témakörök és irodalom

 

2018. február

[vissza]

Linkek

2007. október

Tantárgyleírás

Az évvégi aláírás és jegyszerzés feltételei:

  1. az órák rendszeres és aktív látogatása
  2. az olvasnivalók elolvasása
  3. feltételeknek megfelelő referátum tartása
  4. feltételeknek megfelelő szemináriumi dolgozat határidőben való leadása
  5. ZH-k eredményes teljesítése

 

2016. február

[vissza]