Paleográfia - forrásgyakorlat

 

Feladatok

Órai anyagok

Tantárgyleírás

Linkek

 

Feladatok

13. december 14. Félévzárás, értékelés

12. december 7. Eperjesi konferencia

11. november 30.Német kézirat 2, Rovásírás

10. november 23. Német kézirat.

9. november 16. Feladat: olvasni és átírni próbálni a moldvai supplicatio második oldalát. első 2dik, 3dik p.

8. november 9. XVII. századi magyar kézirat

7. október 26. Az óra elmarad. A múlt órai házi átírása ellenőrzés végett.

6. október 19. Pestises szöveg Feladat: átírni a 3. oldaltól a 4. végéig, innét: Következik miképpen... .

5. október 12. Feladat: Szentpétery segítségével feloldani a maradék dátumokat.

4. október 5. Datálási gyakorlat. Kérem, ha tehetik, hozzanak az órára noteszgépet, amire töltsék rá Szentpétery: Oklevéltani naptár c. kézikönyvet.

3. szeptember 28. Forráskiadási alapfogalmak. Olvasni: Bak Borbála és Dominkovits Péter írását in: A történeti források kiadásának módszertani kérdései. Fons (2000)7

2. szeptember 21. Rövidítési gyakorlat. XVI. századi magyar kézirat. Olvasni és tanulni: Varjas Béla és Érszegi Géza tanulmánya a Filológia... c. könyvből (szerk.: Hargittay Emil).

1. szeptember 14. Bevezető óra. Mátyás királyrúl való ének

2017. szeptember

[vissza]

Tantárgyleírás

Az óra célja, hogy bevezesse a hallgatókat a kora újkor írott forrásainak ismeretébe. A hallgatók az órák során megismerik az egyes korszakok írásmódját, és a leggyakrabban használt rövidítéseket, elsajátítják azok feloldását. A főként magyar nyelvű forrásokban gyakran előforduló latin szavak és kifejezések, illetve a néhány vizsgált latin nyelvű dokumentum révén a koraújkori latin nyelv főbb jellegzetességeivel is megismerkednek.
Feladata továbbá az órának, hogy a forráskritika szükségességére és módszereire rávezessen, felvilágosítást adjon a forrásőrző helyekről és a bennük tárolt források és irodalom használatának módjáról. A szeminárium fő célja az önálló tudományos tevékenységre való ösztönzés és felkészítés.

 

2007. október

[vissza]