Kötelező INFORMATIKAI alapfogalmak Könyvtárhasználat órára

 

Szigorúan kötelező fogalmak: adatbázis, ARCANUM, bibliográfia, böngészés/tallózás, Cutter szám, dinamikus weblap, EBSCO, enciklopédia, EPA, ETO, hivatkozás (hivatkozási stílusok), ISBN, ISSN, kézikönyvtár, kulcsszó, kurrens bibliográfia, kurrens folyóirat, lexikon, MATARKA, MEK, MOKKA, MOL, nemzeti bibliográfia, OSZK, redundancia, repertórium, retrospektív bibliográfia, Science Direct, statikus weblap, Szinnyei, tárgyszó, THECA, UMIL, Web of Science, WGA

1250
Microsoft Windows kelet-európai karakterkészlete.

8859-2
ISO szabvány a kelet-európai, többek között magyar, 8 bites karakterkészletre.

abstract {magyarul: kivonat, rezümé}
Valamely dokumentum tartalmáról szóló tájékoztatás, amely röviden összefoglalja a dokumentum valamennyi lényeges állítását.

adatbázis (database)
Több különböző tipusú, de tartalmilag összefüggő, egymás rekordjaira hivatkozó, strukturált fájlrendszert nevezzük adatbázisnak, másképp: egyedek, tulajdonságok és kapcsolatok rekordokba szervezett együttese. Logikai szerkezettel rendelkező, információk tárolására és visszakeresésére szolgáló számítógépes állomány.

Arcanum

Digitális tartalmakat előállító és szolgáltató cég.

Adatmodell
Véges számú egyedtípus egyenként véges számú tulajdonságtípusának és kapcsolattípusának szervezett együttese.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Nagysebességű digitális adatátviteli technológia hagyományos vagy ISDN telefonvonalon, 384-1500 kbit/s letöltési és 64-384 kbit/s feltöltési sebességgel.

ANSI (American National Standards Institute)
Mai elnevezése az 1918-ban ASA (American Standard Association), majd USASI (United States of America Standard Institute) néven alapított szabványügyi szervezetnek. Alapvető feladata az USA ipari szabványainak kidolgozása. Az USA képviselője az ISO-ban.

Anti-aliasing
Élsimítás. A képpontok kontrasztos színe és alakja miatt kialakuló fűrészfogasság elsimítása árnyalással és elrendezésük módosításával.

AVI
Mozgókép-hang állomány formátum, melyet a Microsoft fejlesztett ki.

bibliográfia
Adott témához tartozó dokumentumok adatait rendszerezően tartalmazó jegyzék.

Bit
1. Bináris rendszerekben a legkisebb ábrázolható adategység. Egy bit, két lehetséges érték egyikét veheti fel, amelyeket általában 0 vagy 1, illetve L vagy H karakterekkel jelölnek. Ezzel összefüggésben az adatok tárolásánál, feldolgozásánál vagy átvitelénél mértékegységként használjuk.
2. Az általános információelméletben a bit egy hír információtartalmának egyik mértékegysége. Egy bit az információtartalma két egymást kizáró eseménynél hozott döntésnek.

Blue-ray disc
A Blue-ray disc videó rögzítő formátum nagykapacitású optikai lemezre, amely kék-ibolya (405 nm) lézert használva több mint két óra (50 GB) high definition digitális videó felvételét teszi lehetővé, 12 cm átmérőjű fázis váltásos optikai lemezen. (Sony, Hitachi, HP, JVC, Philips, Samsung).

bitmap {magyarul: bittérkép}
Raszteres képek tárolásának formátuma, ahol a képpontoknak egy vagy több bit felel meg. Az egyik legelterjedtebb ~ formátum a Windowsnál használt BMP szabvány.

Boolean operators {magyarul: Boole operátorok, halmazműveletek}
Számítógépes adatbázisoknál az egyes kereső kifejezések közötti kapcsolatot leíró műveleti jelek. Meghatározható velük a keresett szavaknak megfelelő találati halmazok átfedő (közös) része (AND művelet) vagy összesége (OR művelet), illetve az egyik kifejezést tartalmazó és a másikat kizáró részhalmaz (NOT művelet).

Böngésző (browser)
Hálózati kliensprogram World-Wide Web (és egyéb) szolgáltatások megtekintéséhez; tulajdonképpen egy HTML nézegető (pl. Netscape, Internet Explorer).
 

Byte 8 bit.

Cache
Operatív tár működését gyorsító tárterület. Kapacitása és elérési ideje lényegesen kisebb az operatív tárénál.

CCL (Common Command Language) {magyar fordításban: közös parancsnyelv}
Számítógépes adatbázisokban (pl. OPAC-okban) való keresésre kidolgozott szabványos nyelv. A felhasználó ugyanazokkal a parancsokkal kereshet a CCL nyelvet beszélő adatbázisokban.

CDDB (CD Database)
A weben is elérhető hang CD hangfelvétel adatbázis, tartalmazza az album címét, a számok címét, szerzőjét, előadóját és időtartamát.

CGI (Common Gateway Interface)
Olyan szabvány, amely külső programokat információs szerverekkel (például webszerverek vagy HTTP-szerverek) köt össze.

CODEC
Coder DECoder, be és kikódoló szoftver általában tömörített média állományokhoz

Cookie
Egyes Web szerverek által küldött kódsorozat, mely a kliens számítógépének háttértárolójára kerül és a felhasználó későbbi azonosítására szolgál.

CPU (Central Processing Unit)
Központi (vezérlő egység) processzor. A számítógép azon egysége, amely az utasítások interpretálását és végrehajtását vezérlő áramköröket tartalmazza.

CSS (Cascading Style Sheets)
HTML oldalak megjelenését befolyásoló nyelv.

Data mining
Adatbányászat, adattárházakban algoritmusok segítségével megtalálni meghatározott követelményeknek, jellemzőknek megfelelő adatokat.

DBMS (Database Management System)
Adatbázis kezelő rendszer.

descriptor {magyarul: deszkriptor}
Bibliográfiai osztályozásra használt kifejezés, egy besorolási állomány eleme. Szigorúbb értelemben a ~ csak egy tezauruszból vett szakkifejezés lehet, amelynek fogalmi környezete is adott (alá- és fölérendelt valamint kapcsolódó fogalmak, szinonimák).

Digitalizálás
Hagyományos adathordozón (papír, film, hang- és videoszalag stb.) levő információ számítógépre vitele valamilyen speciális eszközzel (szkenner, hang- és videokártya stb.); a rajtuk levő "analóg" jelek számjegyekké alakítása.

DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language)
a HTML kiterjesztése olyan új elemekkel, melyek a weboldalak tartalmának mozgalmasabbá tételét szolgálják (pl. mozgó feliratok, animációk), így nincs szükség a lassabb Java vagy ActiveX programokra.

DirectX
Microsoft grafikus és játék programok futtatásához szükséges hardverfüggetlen, komponens alapú multimédia library, környezet.

DivX
MPEG-4-es tömörítést használó AVI videó formátum.

DLL (Dynamic Link Library)
Program futása közben behívható modul, mely egységesített rutinokat tartalmaz.

DNS (Domain Name System)
Tartománynév rendszer, tartományneveket IP címekké átalakító Internetes szolgáltatás.

domain {magyarul: domén, címtartomány}
Az Internethez csatlakozó gépek hierarchikus címrendszerének valamelyik szintje. A legfelső szintű ~ gyakran az országot jelzi, az alatta levő pedig a gép tulajdonosát stb.

DPI (dots per inch) {magyar fordításban: egy hüvelykre eső pontok száma}
Digitális grafikus eszközök (nyomtatók, szkennerek, képernyők stb.) felbontását jelző mértékegység: egy négyzethüvelykre (2,54x2,54 cm) eső képpontok száma. A nyomtatás minőségét is jellemzi.

Drag & Drop
Képernyőn kijelölés és mozgatás egérrel.

DVD(Digital Versatile Disc)
Nagy kapacitású CD-ROM lemez. Két oldalán, két rétegben összesen 16 GB információ tárolható rajta. DVD-Video-nál a 352*288, 352*576 és a 704 vagy 720*576-os felbontás az elfogadott. A hangból akár 8-at is rögzíthetnek 5.1 Dolby Digital minőségben. A feliratból 32 különböző lehet. MPEG-2 tömörítést használ max. 10 Mbit/s változó bitrate-tel.

EBSCO
Az EBSCOhost online referensz szolgáltatáson keresztül az EBSCO Publishing saját, teljes szövegeket is tartalmazó folyóiratcikk-adatbázisait, valamint más vezető kiadók és információszolgáltatók adatbázisait lehet elérni.  

Elektronikus Információs Szolgáltatás (EISZ)

Enciklopédia
Az ismereteket átfogó címszavakban közlő speciális vagy általános kézikönyv, ahol a szócikkek lehetnek betűrendi besorolásúak és tematikusak is.

FAQ (Frequently Asked Questions) {magyarul: GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)}
Elsősorban a Usenet hírcsoportjaiban elterjedt "műfaj": egy bizonyos témakörben leggyakrabban feltett kérdések és az azokra adott "legjobb" válaszok listája. A ~ összeállításokat általában önkéntesek folyamatosan frissítik és bővítik.

file transfer {magyarul: állományátvitel, file transzfer}
Számítógépes állományok átvitele két számítógép között valamilyen hálózatos összeköttetésen keresztül.

Firmware
Beágyazott, általában csak olvasható memóriában tárolt program, amely különböző számítástechnikai eszközök alapvető műveleteihez szükséges.

Frame
A HTML nyelvbe utólag bevezetett kiegészítés, mellyel egy Web-oldalt több (önállóan formázható, mozgatható és hivatkozható) keretre vagy mezőre lehet osztani.

freeware {magyarul: ingyenprogram(?)}
Olyan szellemi termék, amelyet szerzője bizonyos feltételek mellett (rendszerint anyagi haszonszerzéssel össze nem függő, személyes célú felhasználásra) ingyenesen bocsát bárki rendelkezésére.

FTP (File Transfer Protocol){magyar fordításban: állományátviteli protokoll}
Számítógépes állományok gépek közötti gyors és megbízható másolására szolgáló, kliens/szerver elven működő szabványos eljárás az Interneten. Igeként is használják az ilyen átviteli művelet megnevezésére.

GIF (Graphic Interchange Format) {magyar fordításban: grafikus adatcsere formátum}
Általánosan elterjedt, szabványos formátum (nem "színhű") raszteres számítógépes képek tömörített tárolására.

HTML (Hyper Text Markup Language) {magyar fordításban: hipertext jelölő nyelv}
A World-Wide Web hipertext oldalainak leírására szolgáló szabványos nyelv, az SGML egyik egyszerűsített majd továbbfejlesztett változata. A ~ nyelven írt állományokat (jellemzően) HTTP szerverekkel szolgáltatják és Web-böngészőkkel jelenítik meg.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)bmagyar fordításban: hipertext átviteli protokoll}
HTML és a World-Wide Webnél használt egyéb formátumú állományok továbbítására kidolgozott eljárás az Interneten. A Web szerverek és kliensek közötti kommunikációnál használt adatcsere szabvány.

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure)
Szabványos internet adattovábbítási protokoll, az adatforgalom mindkét irányú titkosításával.

HUNMARC (Hungarian MARC)[ejtsd magyarosan: hunmark]
A MARC bibliográfiai adatcsere szabvány magyar változata. Több módosítást, bővítést tartalmaz a nemzetközi vagy az amerikai MARC-hoz képest.

Hypertext {magyarul: hipertext, hiperszöveg(?), hálószöveg(?)}
Szöveges adatállomány adatszervezésének olyan módja, ahol az információ szerkezete lehet strukturált (tartalomjegyzék vagy szószedet alapján kereshetünk), illetve asszociációk révén összekapcsolt (kiemelt szövegre kattintva újabb összefüggései és szintjei nyílnak meg az információknak).

index file {magyarul: indexállomány, index állomány}
Adatbázisoknál használt számítógépes segédállomány, elsősorban a keresés megkönnyítése céljából. Egy indexelő program a keresésre szánt állományok tartalmát szavakra vagy összetartozó szavakból álló kifejezésekre bontja és rendezett listát készít belőlük, megtartva a szavak előfordulási helyére/helyeire vonatkozó információt. Ez az ~ már gyorsan kereshető és találati halmazok hozhatók létre.

Intranet
Vállalati információs hálózat, internet technológiával, általában WEB felületen elérhető adatokkal.

IP-cím
Internet Protokoll cím, 32 bites bináris szám (IPv4), amely egyértelműen azonosítja az internetre kapcsolódó számítógépeket. Rendszerint 4 decimális számból áll, melyeket pontok választanak el A jövőben 128 bitre térnek át (IPv6).

ISBD(ER) (International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources)
{magyar fordításban: elektronikus információforrások bibliográfiai leírásának nemzetközi szabványa}
Az IFLA szervezet által kiadott nemzetközi szabvány elektronikus dokumentumok és egy számítógépes információforrások könyvtári katalogizálásához. A szabvány korábbi változata, az ISBD(CF) (Computer Files) elsősorban az önálló hordozón (CD-n, mágneslemezen) megjelenő kiadványok leírásáról rendelkezett, az ~ már a távoli elérésű, hálózati információforrások bibilográfiai feldolgozását is szabályozza.

ISBN (International Standard Book Number) Nemzetközi szabványos könyvazonosító szám. A könyvek egyedi azonosítására szolgál.

ISDN (Integrated Services Digital Network)
{magyar fordításban: integrált szolgáltatású digitális hálózat}
Nemzetközi szabvány, illetve hálózat számítógépes és emberi (hang és esetleg videó) kommunikáció továbbítására digitális formában a hagyományos telefonhálózaton. A korábban elterjedt modemes adatátvitelnél a digitális jeltovábbításnak köszönhetően lényegesen gyorsabb (64 kbit/s) és megbízhatóbb számítógépes kapcsolatokat tesz lehetővé ugyanazon a telefonvonalon, és emellett fejlett telefon és esetleg multimédia szolgáltatásokat is nyújt.

ISO 8859
Nemzetközi szabvány az eredeti ASCII kódkészleten kívüli karakterek (köztük a magyar ékezetes betűk) 8 biten való kódolására. Jelenleg még ez a legelterjedtebb kódrendszer, de idővel az Unicode váltja majd fel, melynek az ~ egy részhalmaza.

ISO 9660
A CD-k fájl rendszerére vonatkozó több platformon elfogadott szabvány, melyet 1984-ben az ISO hozott létre. Korlátozzák a fájlnevek hosszát és a bennük használható karaktereket. (Csak az angol ábécé nagy betűi, számok, valamint néhány különleges karakter használhatók a fájlnevek megadásakor.) A fájlok neve 8.3-as formátumú lehet, a könyvtárnevek maximum 8 karakter hosszúak lehetnek, s a könyvtárszerkezet mélysége nem haladhatja meg a 7 alkönyvtárat. Így érhető el, hogy a Windows 98/2000/NT4/XP operációs rendszerek alatt olvasható lemezek tökéletesen olvashatóak például DOS-ok és Unixok alatt is.

IT
Információ technológia.

Java {magyarul: Jáva(?)}
Egy újonnan kifejlesztett programozási nyelv, mellyel különböző géptípusokon egyformán futtatható szoftverek írhatók. Igazából a World-Wide Web terjedésével lett népszerű, mint az azt kiegészítő alkalmazások gépfüggetlen programnyelve. Az új Web-böngészők már "értik" a ~ nyelvet, vagy annak egyszerűsített, JavaScript nevű változatát.

joker character
Adatbázisokban való keresésnél, illetve egyes számítógépes programoknál használható speciális jel (pl. * vagy ?), amellyel egy vagy több karakterpozíciót helyettesíthetünk, azt jelezve vele, hogy ott bármilyen betű vagy szám állhat.

JPEG Joint Photographic Experts Group
{magyar fordításban: fénykép-szakértők egyesülete}
Igen elterjedt tömörítési eljárás 256 színárnyalatú vagy annál több színű raszteres képek tárolásához. A ~ a GIF formátummal szemben "veszteséges" eljárás, a kép minősége a tömörítés arányában romlik, de ezt egy bizonyos határig az emberi szem nem veszi észre. A ~ formátumban levő képállományok nevének kiterjesztése rendszerint: .JPG

Kulcsszó (keyword)
A kulcsszó elnevezései:szövegszó / keyword, catchword, catchphrase / Stichwort / parole chiave.
Szöveges adatbázisokban való keresésnél fontos (pl. a dokumentumok címében előforduló, nem "tiltott") és használható szó vagy kifejezés. Jelenthet ún. "szabad" tárgyszót, nem tezauruszból vett deszkriptort is.

LAN (Local Area Network) {magyar fordításban: helyi hálózat}
Egy adott intézmény (fizikailag esetleg nem egy helyen levő) számítógépeit összekötő, rendszerint egységes kommunikációs protokollt használó hálózata. A ~ jellemzően belső információs célokra, a meglevő hardver és szoftver eszközök közös használatára, és esetleg a gépeknek egy (külső) WAN-hoz való kapcsolására szolgál.

Lexikon Az ismereteket mindig betűrendbe szedett rövid címszavakban tárgyaló általános vagy speciális kézikönyv.

Link
Hipertext és hipermédia anyagokban használt utaló (mutató, kapocs, ugrópont stb.) egy másik szövegrészre vagy állományra való hivatkozáshoz; a Weben egy link akár egy másik gépen levő fájlra is mutathat és a kliensek eltérő színnel vagy aláhúzással jelzik.

LINUX
Unix-típusú, többfelhasználós és többfeladatos freeware operációs rendszer, mely szerverként is működhet; fejlesztését a GNU koordinálja és az Interneten keresztül több ezer programozó dolgozik rajta, az új változatok pedig azonnal letölthetők a hálózatról.

Magyar Nemzeti Bibliográfia (MNB)

MATARKA (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa)

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)

MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus)

MPEG (Motion Pictures Experts Group)
Az ISO részlege, amelyik felügyeli a digitális multimédia szabványokat. Az MPEG1...4 szabványok tartalmaznak tömörítő eljárást mozgó (30 képkocka/s) videó képek és hangok tárolására, min 50:1 a tömörítési arány.

MP3
Hanganyagok tömörítésére használt MPEG-1 layer 3 szabvány.

OCR (Optical Character Recognition)
Optikai karakter-felismerés. Általában szkenneléssel képként számítógépbe vitt dokumentumokon betűk és számok automatikus felismertetése egy speciális szoftverrel. A gép által felismert szöveg azután már egy szövegszerkesztőbe betölthető, módosítható.

OLED (Organic Light Emitting Diode)
Kijelző eszköz, melyben szerves molekula elektromos mező hatására fotont bocsát ki.

On-line {magyarul: hálózati, hálózatos, vonalban levő, online}
Közvetlen vonali kapcsolat.

OPAC (Online Public Access Catalog)
{magyar fordításban: hálózaton nyilvánosan elérhető katalógus}
Könyvtárak távolról, hálózaton (általában ingyenesen) elérhető számítógépes katalógusa. Rendszerint egy integrált könyvtári rendszernek a "nagyközönségnek" szánt modulja. Az ~ a könyvtári katalóguson kívül esetleg más adatbázisokat és online szolgáltatásokat is tartalmazhat.

OpenDOAR
Nyílt hozzáférésű tárolóhelyek, e-print archívumok közös keresőrendszere. A nyílt hozzáférés (Open Access) a tudományos közlemények egyfajta közzétételi és terjesztési módja az internet segítségével.

Partíció
A merevlemez egy egységbe foglalt része. Általában betűvel van jelölve.

PDF (Portable Document Format) {magyar fordításban: hordozható dokumentum formátum}
Eredetileg az Adobe Acrobat szoftver által használt, de ma már más DTP programok által is támogatott formátum "nyomdakész", formázott (nem módosítható) dokumentumok tárolására. A ~ állományok eléggé egységesen jeleníthetők meg vagy nyomtathatók ki különböző számítógépes rendszereken, ezért például az Interneten is gyakran használják ezt a szabványt.

Pixel
Képpont, a monitoron önállóan megjeleníthető lekisebb egység.

PHP
Szerveroldali szkriptnyelv, dinamikus, interaktív weboldalak létrehozására.

Plug-in
Kiegészítő program.

PNG (Portable Network Graphics) {magyar fordításban: hordozható hálózati grafika}
Egy új - egyelőre még kevéssé elterjedt - képformátum, amely a GIF és JPEG formátumok előnyeit igyekszik egyesíteni, a hátrányok egyidejű kiküszöbölése mellett.

protocol {magyarul: protokoll, eljárás(gyűjtemény), (kvázi)szabvány}
Számítógépek kommunikációs szabályait leíró eljárás vagy eljárások gyűjteménye. Egy széles körben elfogadott, "szabványos" ~ különböző típusú gépek vagy különböző szoftverek együttműködését teszi lehetővé, amennyiben mindegyik fél betartja a benne lefektetett szabályokat az adatok továbbítására, formátumára és jelentésére vonatkozóan.

RAM (Random Access Memory)
Közvetlen hozzáférésű memória (írható-olvasható), csak feszültség alatt tartja meg az információt.

raster graphics {magyarul: raszteres kép}
Képpontokból álló számítógépes kép, melyet a pontok színének (és esetleg méretének) adataival tárolnak.

record {magyarul: rekord(?), adatsor(?)}
A számítógépes adatbázisok egyik alapegysége: önállóan kezelhető, logikailag összetartozó adatmezők együttese (pl. egy dokumentum bibliográfiai adatsora).

Redundancia
A közleményekben meglévő felesleges, újabb információt nem adó elem, amely nélkül azonban a megértés esetenként nehezebbé válna.

relációs adatmodell Az adatbázisok megvalósításának egyik módja. Az adattáblák egymástól független adatokat tartalmaznak, a feldolgozó program adja meg köztük a kapcsolatot.

RGB (Red-Green-Blue)
A három alapszín átvitelével és szuperpozíciójával előállított színes kép.

ROM (Read Only Memory)
Csak olvasható memória, feszültség nélkül is tárol.

RTF (Rich Text Format){magyar fordításban: "gazdag" szövegformátum} Formázott dokumentumok csereszabványa, melyet a legtöbb mai szövegszerkesztő támogat; az állományok kiterjesztése rtf és csak 7 bites ASCII karaktereket tartalmaznak.

Science Direct

Shareware
Szabadon terjeszthető program, mely sok esetben csak demo, vagy csökkentett teljesítményű változat, gyakran csak megadott ideig működik és általában az adathordozó árát és a regisztrációs díjat kell megfizetni.

SQL (Structured Query Language) {magyar fordításban: strukturált lekérdező nyelv}
Számítógépes adatbázisokban való kereséshez kifejlesztett szabványos parancsnyelv. A legtöbb nagy adatbáziskezelő érti, de mivel az emberek számára elég nehezen megjegyezhető parancsokat tartalmaz, rendszerint elrejtik egy barátságosabb felhasználói felület mögé, vagy különböző rendszerek közötti közvetítőnyelvként használják.

stop-list {magyarul: tiltott szavak listája}
Azon szavak betűrendes listája, melyeket az adatbáziskezelő program nem vesz figyelembe az index állományok készítésekor. Általában névelők, kötőszavak és egyéb, nem informatív szavak kerülnek bele. Ezekre természetesen nem is lehet az index felhasználásával keresni.

tárgyszókatalogus
A könyvtári katalógusok azon fajtája, amely a dokumentumokat a könyvtárosok által adott tartalmi ismérvek (tárgyszavak) betűrendjében sorolja fel. A tárgyszó mező elnevezései: tárgy, tárgyszó, téma, deszkriptor / subject, subject term, subject heading / Schlagwort / soggetto.

telnet {magyarul: telnet, távkapcsolat}
Az Internet egyik alapszolgáltatása: távoli számítógép "élőben" való interaktív használata. A telnet kapcsolat során a saját számítógépünk a távoli gép termináljaként viselkedik, vagyis azt távolról vezérelhetjük és a rajta futó szoftver(ek) "eredménye" a mi képernyőnkön jelenik meg.

thesaurus {magyarul: tezaurusz}
Dokumentumok osztályozására használt segédlet, természetes nyelven kifejezett fogalmak (szakkifejezések) rendezett és szükség szerint változtatható szótára. Feltünteti a fogalmak közt fennálló legfontosabb logikai kapcsolatokat és utalókkal vezet a szinonimák közül az elfogadott szakkifejezésre, a deszkriptorra. Az egyes szakterületek, néha az egyes adatbázisok is külön tezaurusszal rendelkeznek.

TIFF (Tagged Image File Format) {magyar fordításban: címkézett képállomány formátum}
Raszteres képek tárolására alkalmas elterjedt szabvány. Nem alkalmaz tömörítést, és elsősorban "nyers", szkennelt képek tárolására, illetve különböző rendszerek közötti adatcsere céljából használják.

timeout {magyarul: időkorlát}
Egy számítógépes program vagy alkalmazás azon funkciója (pl. a hálózati kapcsolat lebontása), amely bizonyos feltételek esetén (pl. ha nem jön újabb parancs a felhasználótól vagy egy hibajelenség nem szűnik meg) egy előre beállított időhatár átlépése után kezd el működni, illetve maga ez az időtartam.

truncation {magyarul: csonkolás}
Az a technika, amikor szöveges adatbázisokban való keresésnél a keresett szónak csak egy részletét írjuk be és egy speciális karakterrel (pl. * vagy ?) jelezzük, hogy a szó nem teljes. A legtöbb rendszer tudja kezelni a jobbról csonkolt szavakat (a szó elejét adjuk meg), némelyik a balról csonkoltat is (a szó végét adjuk meg).

Unicode
Terjedőben levő nemzetközi szabvány a karakterek számítógépes kódolására. A ~ 16 bites kódokat használ, így a 7 vagy 8 bites ASCII korlátozott lehetőségeivel szemben szinte az emberiség által használt valamennyi írásjel leírható vele.

URL (Uniform Resource Locator) {magyar fordításban: egységes (információ)forrás (meg)határozó}
Szabványos jelölésrendszer különböző típusú (Web, gopher, newsgroup, FTP stb.) Internet információforrások helyének meghatározására. Az ~ címek általában a forrás típusát, a szolgáltató gép vagy a szolgáltatás nevét, és esetleg egy állomány vagy alkönyvtár elérési útvonalát tartalmazzák.

USB (Universal Serial Bus)
Univerzális soros sín. Olyan interfész technológia amely 127 eszközt, 12 Mbit/s (USB 1.1) ill. 480 Mbit/s (USB 2.0) sebességgel, "plug and play" módon tud csatlakoztatni. Külön gép- és periféria oldali csatlakozót használ. Csatlakozói: USB A, USB B, USB mini B.

vector graphics {magyarul: vektoros grafika, vonalrajz}
Egyenes vonalakból és/vagy ívekből álló számítógépes kép, melyet a vonalak végpontjainak koordinátáival vagy a görbéket leíró egyenletek képleteivel tárolnak.

Web of Science ()

World-Wide Web (WWW, W3, Web) {magyar fordításban: világméretű háló}
Hipertext (illetve hipermédia) kapcsolatokra épülő, kliens-szerver elven működő internetes szolgáltatás szöveges vagy multimédia információk terjesztéséhez, illetve a hálózati információforrások böngészéséhez. A ~ állományok általában HTML formátumban vannak és HTTP szerverek szolgáltatják őket, de más típusú Internet szolgáltatások (FTP, gopher, adatbázisok stb.) is beépülhetnek a ~ rendszerbe.

 

Felhasznált források:

Pluhár Gábor: INFORMATIKAI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR. 2007.
Drótos László: Elektronikus könyvtári értelmező szótár